Termeni de Utilizare

Termeni de Utilizare

1. EFECT DE CONSTRÂNGERE. Acesta este un acord constrângător din punct de vedere legal. Prin utilizarea site-ului nostru, https://www.muunel.ro, (la care ne vom referi ca „Site”-ul sau „Serviciile”) sau orice alte servicii legate de site-ul nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni de Utilizare, în orice formă ar putea fi modificați de muunel, LLC („Compania”) ulterior. Compania va posta un anunț pe Site oricând Termenii de Utilizare vor fi modificați sau updatați.

2. POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. Compania respectă confidențialitatea dvs. și vă permite să controlați modul în care sunt tratate informațiile dvs. personale. O declarație completă a politicii de confidențialitate a Companiei poate fi accesată prin apăsarea butonului „Confidențialitate” de la sfârșitul acestei pagini. Politica de confidențialitate a companiei este inclusă în acest act prin această mențiune.

3. LEGEA DE GUVERNARE. Acești Termeni vor fi construiți în conformitate cu legile de guvernare ale Israelului, fără referire la regulile la legile lor ce privesc conflictele legale. Prin acest act, vă dați acordul irevocabil să vă supuneți jurisdicției Israelului în orice dispută care ar putea apărea din folosirea acestui site.

4. VÂRSTA. Acest site este menit pentru utilizatorii majori, care au împlinit vârsta de 18 ani. Persoanelor sub această vârstă le este strict interzis accesul și utilizarea site-ului iar conturile unor astfel de persoane urmează să fie deconectate și eliminate când sunt descoperite.

5. CONȚINUTUL UTILIZATORILOR. Îi oferiți Companiei dreptul de a folosi orice materiale postate de dvs. pe Site sau Servicii. Prin postarea, downloadarea, dispunerea, îndeplinirea, transmiterea sau în orice alt fel distribuirea informației sau oricărui alt tip de conținut („Conținutul Utilizatorului”) pe Site sau Servicii, oferiți permisiunea Companiei, serviciilor afiliate, ofițerilor, directorilor, angajaților, consultanților, agenților și reprezentanților să utilizeze Conținutul Utilizatorului în vederea desfășurării afacerii online a Companiei, serviciilor afiliate, ofițerilor, directorilor, angajaților, consultanților, agenților și reprezentanților, incluzând dar fără a fi limitat la, copierea, distribuirea, transmiterea, afișarea publică, îndeplinirea publică, reproducerea, editarea, traducerea și reformatarea Conținutului Utilizatorului. Nu veți fi rambursat pentru Conținutul Utilizatorului. Înțelegeți și sunteți de acord că Compania poate publica sau în orice fel folosi numele dumneavoastră în legătură cu Conținutul Utilizatorului. Prin postarea Conținutului Utilizatorului pe Site sau pe Servicii, confirmați că sunteți deținătorul drepturilor asupra Conținutului Utilizatorului sau că aveți autorizația necesară pentru a poșta, distribui, afișa, îndeplini, transmite sau în orice alt fel distribui Conținutul Utilizatorului.

6. RESPECTAREA LEGILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. Când accesați Site-ul sau Serviciile, sunteți de acord să respectați legea și să respectați dreptul la proprietate intelectuală al altor utilizatori. Utilizarea Serviciilor și a Site-ului este întotdeauna guvernată și în conformitate cu legile legate de dreptul de autor și de utilizarea proprietății intelectuale. Sunteți de acord să nu uploadați, downloadați, afișați îndepliniți, transmiteți sau în orice alt mod să distribuiți orice informație sau conținut (cunoscut colectiv drept „Conținut”) într-un mod care să încalce drepturile de autor ale vreunui terț, marca înregistrată sau drepturile la proprietate intelectuală. Vă dați cuvântul să respectați legea legată de drepturile de autor și de uzul proprietății intelectuale, și veți fi singura persoană responsabilă în cazul în care încălcați aceste legi, sau dacă încercați să folosiți ilegal orice Conținut vă este transmis sau pe care îl transmiteți dumneavoastră folosindu-vă ID-ul de utilizator. Este de datoria dvs. să demonstrați că Conținutul utilizat nu încălcă vreo lege sau drepturile vreunui terț.

7. CONȚINUT NEPOTRIVIT. Nu veți afișa sau distribui următoarele tipuri de Conținut. Sunteți de acord să nu  uploadați, downloadați, afișați îndepliniți, transmiteți sau în orice alt mod să distribuiți Conținut care (a.) este mincinos, defăimător, obscen, pornografic, abuziv sau amenințător; (b.) susține sau încurajează o purtare care poate constitui o crimă, care sugerează lipsa de răspundere a unui individ, sau car încalcă în orice fel regulații și legi locale, naționale sau internaționale; sau (c.) care face reclame sau solicită fonduri pentru bunuri sau servicii. Compania își rezervă dreptul de a opri primirea sau transmiterea unor astfel de materiale.

2. PRIVACY POLICY. Company respects your privacy and permits you to control the treatment of your personal information. A complete statement of Company’s current privacy policy can be found by clicking the “privacy” link at the bottom of the page. Company’s privacy policy is expressly incorporated into this Agreement by this reference.

3. GOVERNING LAW. These Terms shall be construed in accordance with and governed by the laws of Israel, without reference to their rules regarding conflicts of law. You hereby irrevocably consent to the exclusive jurisdiction ofIsrael in all disputes arising out of or related to the use of the site.

4. AGE. The site is intended only for users aged 18 or older. Individuals under the age of 18 are strictly prohibited from using the site and the accounts for any such person shall be terminated upon discovery.

5. USER CONTENT. You grant Company a license to use the materials you post to the Site or Service. By posting, downloading, displaying, performing, transmitting, or otherwise distributing information or other content (“User Content”) to the Site or Service, you are granting Company, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, and representatives a license to use User Content in connection with the operation of the Internet business of Company, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, and representatives, including without limitation, a right to copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate, and reformat User Content. You will not be compensated for any User Content. You agree that Company may publish or otherwise disclose your name in connection with your User Content. By posting User Content on the Site or Service, you warrant and represent that you own the rights to the User Content or are otherwise authorized to post, distribute, display, perform, transmit, or otherwise distribute User Content.

6. COMPLIANCE WITH INTELLECTUAL PROPERTY LAWS. When accessing the Site or using the Service, you agree to obey the law and to respect the intellectual property rights of others. Your use of the Service and the Site is at all times governed by and subject to laws regarding copyright ownership and use of intellectual property. You agree not to upload, download, display, perform, transmit, or otherwise distribute any information or content (collectively, “Content”) in violation of any third party’s copyrights, trademarks, or other intellectual property or proprietary rights. You agree to abide by laws regarding copyright ownership and use of intellectual property, and you shall be solely responsible for any violations of any relevant laws and for any infringements of third party rights caused by any Content you provide or transmit, or that is provided or transmitted using your User ID. The burden of proving that any Content does not violate any laws or third party rights rests solely with you.

7. INAPPROPRIATE CONTENT. You shall not make the following types of Content available. You agree not to upload, download, display, perform, transmit, or otherwise distribute any Content that (a) is libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, or threatening; (b) advocates or encourages conduct that could constitute a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any applicable local, state, national, or foreign law or regulation; or (c) advertises or otherwise solicits funds or is a solicitation for goods or services. Company reserves the right to terminate your receipt, transmission, or other distribution of any such mate

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top